Nauczyciele

Dyrektor:

Anna Góraj  - edukacja wczesnoszkolna


 

 


 

     

 

   
 

Nauczyciele:

Anna Ptaszyńska 

 Urlop w roku szkolnym 2017 - 2018


 

Małgorzata Mościcka

edukacja wczesnoszkolna kl. I, zajęcia komputerowe kl. I-III, świetlica


 

Joanna Ślesik

nauczyciel wspomagający kl. I


 

Agnieszka Radzka

 edukacja wczesnoszkolna kl. II, świetlica

  Nina Kruk  nauczyciel wspomagający kl. II  


 

Sylwia Jachacy 

 edukacja wczesnoszkolna kl. III, świetlica


 

Agnieszka Mrozińska

 nauczyciel wspomagający kl. III

 

 


 

Agnieszka Zych

 nauczyciel wspomagający, wychowawca kl. IV

 

 

  Bożena Oleszczuk   matematyka, przyroda, biologia, wychowawca kl. V  


 

 Beata Maksimczuk

  nauczyciel wspomagający kl. V, technika

  Bogumiła Zbrzeźniak  język polski, biblioteka, świetlica, wychowawca kl. VI  

 

Magdalena Garbacz

 nauczyciel wspomagający kl. VI

  Katarzyna Bielska nauczyciel wspomagający i wychowawca kl. VII, matematyka  
  Edyta Sobolewska nauczyciel wspomagający i wychowawca kl. II gimnazjum  


 

Krystyna Oleksiak

język polski
 


 

Radosław Butor

język angielski, świetlica


 

ks. Piotr Ejsmont

 religia

 


 

Henryka Sternicka –

religia, technika, zajęcia komputerowe

 


 

Zbigniew Góraj 

 historia, informatyka

  Łukasz Rowiński wychowanie fizyczne  
  Elżbieta Ołdak wychowanie fizyczne  


 

Tadeusz Zarzecki 

 wychowanie fizyczne


 

Stefan Mikiciuk

muzyka

 

  Agnieszka Śliwoska plastyka  


 

Zdzisław Bieńkowski

technika, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, świetlica

 

 

  Jolanta Oleksiak wiedza o społeczeństwie  
  Urszula Ostrowska geografia, świetlica  
  Agnieszka Jezierska wychowanie do życia w rodzinie  
  Agnieszka Trojanek doradca zawodowy  
       


 
Przedszkole:

Agnieszka Trojanek

grupa "Krasnale"

 


 

Katarzyna Jezierska

grupa "Krasnale"

 

 


 

Anna Jezierska

 grupa „Kotki”

 


 

Aneta Pazio

 grupa "Kotki"

 

 


 

 

 


 

Justyna Wierzba

grupa "pięciolatki"

 

  Agnieszka Jezierska oddział przedszkolny - grupa sześciolatki  


 

 Radosław Butor

język angielski

 

 

  Jolanta Oleksiak arteterapia  
  Henryka Sternicka religia  


 

Agnieszka Śliwoska

 rytmika

 

 

       

 
Specjaliści:


 

Anna Kądziela

psycholog

 

Agnieszka Śliwoska

pedagog

 

Agnieszka Mrozińska

oligofrenopedagog, integracja sensoryczna

Katarzyna Bielska

oligofrenopedagog

 

Beata Maksimczuk

oligofrenopedagog

 

Magdalena Garbacz

oligofrenopedagog

 

Nina Kruk

oligofrenopedagog, dogoterapia

 

Edyta Sobolewdska

oligofrenopedagog

Joanna Ślesik oligofrenopedagog  
Justyna Wierzba logopedia  

Wanda Jachacy

logopeda

 

Sylwia Jachacy

logopeda

 


 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłach
    Kozły 27, 05-240 Tłuszcz
  • 029 777 16 67

Galeria zdjęć