Witamy Historia szkoły Patron Hymn szkoły Nadanie imienia Kadra Administracja i Obsługa Sztandar Rada Rodziców Samorząd Uczniów Koziołek I 2013 Projekty

O szkole

Witamy

 
 
 

Witamy na stronie podstawowych informacji o naszej szkole

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi działa w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kozłach. Budynek szkoły jest położony w bliskim otoczeniu lasu przy głównej drodze na trasie Jadów-Warszawa. Teren szkoły jest ogrodzony, z dużym placem zabaw w cieniu rozłożystego dębu, co zapewnia bezpieczny i przyjemny odpoczynek po lekcjach lub w ramach zajęć ruchowych. Przedszkole i oddział przedszkolny znajduje się w tym samym budynku. Szkoła liczy około 150 uczniów, w tym 30 uczniów z różnymi niepełnosprawnościami ruchowymi jak i intelektualnymi.

OFERTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOZŁACH:

 • Ze względu na mniejszą liczebność klas, bardziej zindywidualizowane podejście do każdego ucznia, zainteresowania jego problemami

 • Profesjonalna kadra pedagogiczna

 • Wielostanowiskowa nowoczesna pracownia komputerowa ( oprogramowanie iMac)

 • Świetlica pracująca w godzinach 8.00-16.00

 • Dobrze wyposażona salka rehabilitacyjna

 • Biblioteka szkolna

 • Możliwość doskonalenia techniki gry w tenisa stołowego podczas przerw, a nie tylko podczas zajęć WF

 • Nauczyciel wspierający w każdej klasie integracyjnej

 • Zajęcia rewalidacyjne dla osób z orzeczeniem o kształceniu specjalnym

 • Zajęcia integracji sensorycznej i terapii ręki

 • Zajęcia rehabilitacyjne

 • Zajęcia logopedyczne

 • Pedagog, psycholog szkolny

 • Liczne koncerty integracyjne, wycieczki

 • Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych poprzez udział w różnych zajęciach, konkursach

 • Pomoc uczniom mającym trudności w nauce

 • Warsztaty dla rodziców

 • Własne zaplecze kuchenne

 • Opieka pielęgniarki szkolnej


 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Kozłach
  Kozły 27, 05-240 Tłuszcz
 • 029 777 16 67

Galeria zdjęć