"Moja przyszłość" Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz Koziolkowo Male Małe Koziołki English is fun

Projekty

"Moja przyszłość"

 

W roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu unijnego - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” prowadzone są w naszej szkole zajęcia pozalekcyjne z zakresu:

 • języka angielskiego – prowadzący p. Mariusz Wójcik;

 • matematyki i przyrody – prowadząca p. Bożena Oleszczuk;

 • poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego – prowadząca p. Anna Ptaszyńska.

Zajęcia odbywają się na terenie szkoły, ale przewidziane są również wyjścia i wycieczki. Uczestniczy w nich 16 uczniów z klas IV – VI.

Podczas zajęć z poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego uczniowie mówią o swoich zainteresowaniach, pasjach, hobby oraz omawiają sposoby ich realizacji. Mają możliwość wypowiedzenia się na temat osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych umiejętności. Poznają swoje mocne i słabe strony oraz możliwości wzmacniania i poprawiania umiejętności. Będą mieli możliwość wypowiedzi na następujące tematy:

 • Co lubię robić ?

 • Czego nie lubię robić ?

 • Czy umiem to robić ?

 • Czy nie umiem tego robić ?

Opowiedzą o pracy zawodowej swoich rodziców i innych bliskich im osób. Stworzą mapę mentalną cech osobowościowych ludzi z różnych grup zawodowych. Zaprosimy na nasze spotkania ludzi różnych zawodów, aby bliżej poznać pracę jaką wykonują oraz odwiedzimy wybrane miejsca pracy, co da pełniejszy obraz i wizję danego zawodu. Wśród zaproszonych gości będą wybitni absolwenci naszej szkoły, którzy odnieśli sukces, powiodło im się i są wzorem do naśladowania.

Naszym pierwszym gościem 26 listopada 2014 roku była pani Ewa Michalska-Żuławnik pielęgniarka szkolna z 30-letnim stażem pracy, która docelowo pracuje w Szpitalu Powiatowym w Wołominie na oddziale chirurgii ogólnej. Pani Ewa bardzo ciekawie opowiadała o swojej pracy, a uczniowie z wielką uwagą słuchali i zadawali wiele pytań związanych z pracą w służbie zdrowia.

 

           

Zajęcia matematyczne                          Spotkania z cyklu "Ludzie różnych zawodów"

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłach
  Kozły 27, 05-240 Tłuszcz
 • 029 777 16 67

Galeria zdjęć