Klub Rodzica

 

" KLUBIK RODZICÓW"

 

 

Koordynator:                                                                            Członkowie:
Edyta Sobolewska                                                 Magdalena Garbacz       Agnieszka Mrozińska

 

Klubik to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji ze swoimi dziećmi. Członkami klubu są rodzice bądź opiekunowie dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłach.

 


Wstęp do programu:

 

Klubik powstał z uwagi na rodziców, którzy potrzebują wsparcia, chcą poszerzyć swoją wiedzę, a także chcących zwiększyć poczucie własnej wartości. Obowiązki związane z codzienną opieką nad dzieckiem, a szczególnie nad niepełnosprawnym dzieckiem, może dawać poczucie bezradności, co powoduje zwiększony poziom stresu, a to przekłada się na spadek sił psychicznych i fizycznych potrzebnych do opieki nad potomstwem. Dlatego przygotowaliśmy działania, dzięki którym rodzice podniosą swoje poczucie wartości i zdobędą wiedzę kształtującą prawidłowe nawyki zdrowotne. Klubik ten w głównej mierze ma wspierać rodziców , a nie tylko dzieci. Aby zarówno rodzice, jak i dzieci mogli odnaleźć „przyjazną przystań”- miejsce, gdzie otrzymają wsparcie i otuchę, mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, uzyskać bezpłatną pomoc specjalistów, ale także porozmawiać, wypić kawę czy posłuchać dobrej muzyki.

Dbając o wszechstronny rozwój dzieci oraz o lepszą samoocenę ich rodziców organizujemy zajęcia i spotkania dla rodzin po to, aby wspierać integrację społeczną oraz równość i poszanowanie dla innych. Spotkania są wspaniałą okazją do wzbogacenia wiedzy z różnych dziedzin życia codziennego, wymiany doświadczeń, czasem na wspólną rozmowę, a także wsparcie i wzmocnienia rodzin poprzez realizację wspólnych działań. Celem prowadzonych spotkań jest dostarczenie rodzicom praktycznych wskazówek jak postępować z dzieckiem, a jednocześnie wspierać dziecko w jego rozwoju. Rodzice uczą się budowania bliskich i życzliwych relacji w rodzinie, nawiązywania dobrych kontaktów z dzieckiem i umiejętności pracy z nim oraz wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi.

Celem głównym jest prowadzenie doradztwa specjalistycznego, organizację spotkań grupowych oraz włączenie praktyków z innych instytucji oraz edukację poprzez, którą zamierzamy wskazać członkom rodziny prawidłowe sposoby rozwiązywania konfliktów, jak również pokazać innowacyjne i efektywne metody wychowawcze, czy też przekazać ważne wskazówki do pracy z dziećmi .W ten sposób stwarzamy rodzicom możliwość obserwacji i udziału razem z dzieckiem w zabawie, ćwiczeniach logopedycznych, rehabilitacyjnych i innych, aby później konkretne przykłady mogli wykorzystać pracując z dzieckiem w domu. Ponadto w ramach konsultacji mogą otrzymać porady w zakresie prawa, medycyny, doradztwa zawodowego.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz specjalistów. Tematyka spotkań jest różnorodna, ma szeroki wachlarz zagadnień wynikający z naszego rozeznania i potrzeb rodziców.

 

Założenia programu:


Działania programowe przeznaczone są dla dzieci oraz ich rodziców.

- Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi

- Wskazywanie możliwości rozwiązań konkretnego problemu.

- Popularyzowanie spędzania czasu wolnego rodzica z dzieckiem ( muzeum, teatr, kino).

-  Wspieranie rodziców, wyposażanie ich w wiedzę, umiejętności i praktyczne wskazówki jak postępować z własnym dzieckiem, jakie działania podjąć aby się rozwijało.

- Dostęp do fachowej pomocy psychologa, pedagoga, oligofrenopedagoga, pielęgniarki.

 - Wzajemna pomoc i wymiana informacji, doświadczeń.

 - Organizowanie warsztatów i szkoleń dla rodziców.

 - Zajęcia tematyczne dla rodzin ( rodzice z dziećmi) m.in. wspólne gry i zabawy, spotkania wigilijne itp.

 - Spotkania relaksacyjne, ruchowe, dzięki którym rodzice poznają różne formy aktywności, z których będą mogli korzystać żeby zadbać o swoje zdrowie fizyczne i zmniejszyć stres. SPA, basen, fitness,itp.


Działania powyższe będą realizowane w toku zajęć i zabaw z dziećmi oraz spotkań z rodzicami. Na zajęciach należy stworzyć swobodną i bezpieczną atmosferę pracy twórczej. Istotne jest, aby uczniowie mieli warunki do gier, zabaw, twórczej ekspresji w różnych dziedzinach aktywności, a rodzice spokojną i rozluźniającą atmosferę sprzyjającą otworzeniu się na innowacyjne spędzanie czasu.


Ewaluacja programu:
Przedmiotem ewaluacji będzie ankieta wśród rodziców biorących udział w programie.


Uwagi:
Program może ulec modyfikacji w zależności od potrzeb i predyspozycji dzieci i ich rodziców oraz od środków dydaktycznych będących do dyspozycji nauczyciela.


BARDZO PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ CHĘTNYCH OSÓB DO 21 GRUDNIA 2015R. DO PAŃ:


EDYTY SOBOLEWSKIEJ
MAGDALENY GARBACZ
AGNIESZKI MROZIŃSKIEJ

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłach
    Kozły 27, 05-240 Tłuszcz
  • 029 777 16 67

Galeria zdjęć